ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 5

MITHILA ESSENCE TEA

ബ്ലൂ പീസ് ഗ്രീൻ ടീ

ബ്ലൂ പീസ് ഗ്രീൻ ടീ

സാധാരണ വില Rs. 249.00
സാധാരണ വില Rs. 499.00 വില്പന വില Rs. 249.00
-50% OFF വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

499 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് സൗജന്യമാണ്

  • Blend of Butterfly Pea Flower & Darjeeling Green Tea
  • Stress Relief Tea 
  • Antioxidant Rich
  • Digestive Aid
  • Weight Management
  • Skin Glow
  • Tisane Tea
മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക