ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 7

MITHILA ESSENCE TEA

A PERFECT HERBAL COLLECTION

A PERFECT HERBAL COLLECTION

സാധാരണ വില Rs. 1,499.00
സാധാരണ വില Rs. 2,499.00 വില്പന വില Rs. 1,499.00
-40% OFF വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

499 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് സൗജന്യമാണ്

  • BLUE PEA MINT TEA
  • ROSE GREEN TEA
  • SOY WAX CANDLE - LAVENDER SCENTED
  • BASKET TEA INFUSER
  • CUSTOMIZABLE MESSAGE CARD
  • DM ON INSTAGRAM OR MAIL US AFTER ORDERING TO MAKE IT CUSTOMIZABLE.
മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക