தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

MITHILA ESSENCE TEA

MITHILA ESSENCE TEA- PCOS HERBAL TEA BAGS| Natural Ayurvedic Herbs for Hormonal Balance and Period Pain Relief | Menstrual Support, Cycle Regulation | Nylon Free Tea Bags

MITHILA ESSENCE TEA- PCOS HERBAL TEA BAGS| Natural Ayurvedic Herbs for Hormonal Balance and Period Pain Relief | Menstrual Support, Cycle Regulation | Nylon Free Tea Bags

வழக்கமான விலை Rs. 449.00
வழக்கமான விலை Rs. 499.00 விற்பனை விலை Rs. 449.00
-10% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

499 ரூபாய்க்கு மேல் ஷிப்பிங் இலவசம்

Introducing Mithila Essence's Women Wellness Tea – a rejuvenating blend designed to support and enhance women's well-being. Crafted with care, this tea is a harmonious fusion of natural ingredients, carefully selected to address women's unique needs. Indulge in the soothing flavors and experience a holistic sense of balance and vitality. Elevate your self-care routine with Mithila Essence Women Wellness Tea and embrace the power of nature for a healthier, happier you.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்