தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

MITHILA ESSENCE TEA

MITHILA ESSENCE TEA- HERBAL SLIM TEA BAGS | 100% NATURAL HERBS | Burns Calories, Boost Metabolism , Detoxify Body,Weight Management | Nylon Free Tea Bags

MITHILA ESSENCE TEA- HERBAL SLIM TEA BAGS | 100% NATURAL HERBS | Burns Calories, Boost Metabolism , Detoxify Body,Weight Management | Nylon Free Tea Bags

வழக்கமான விலை Rs. 449.00
வழக்கமான விலை Rs. 499.00 விற்பனை விலை Rs. 449.00
-10% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

499 ரூபாய்க்கு மேல் ஷிப்பிங் இலவசம்

Introducing Slim Tea by Mithila Essence - your pathway to a healthier you. Specially formulated to support your weight management goals, this exquisite blend combines the finest natural ingredients, including metabolism-boosting herbs and antioxidants. Delight in the harmonious fusion of flavors while harnessing the tea's potential to enhance metabolism, reduce bloating, and promote a balanced lifestyle. Elevate your wellness journey with every invigorating sip of Slim Tea by Mithila Essence.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்