தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 6

MITHILA ESSENCE TEA

MITHILA ESSENCE TEA – Darjeeling Green Tea Bags |100% Natural Green Tea| Whole tea leafs| No Bitterness| Immunity Booster| Reduces Weight | Tisane Tea | Nylon Free Tea Bags Pack of 25 Tea Bags

MITHILA ESSENCE TEA – Darjeeling Green Tea Bags |100% Natural Green Tea| Whole tea leafs| No Bitterness| Immunity Booster| Reduces Weight | Tisane Tea | Nylon Free Tea Bags Pack of 25 Tea Bags

வழக்கமான விலை Rs. 449.00
வழக்கமான விலை Rs. 499.00 விற்பனை விலை Rs. 449.00
-10% OFF விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

499 ரூபாய்க்கு மேல் ஷிப்பிங் இலவசம்

Elevate your tea experience with Mithila Essence Green Tea Bags. Crafted with care, these tea bags encapsulate the essence of nature's rejuvenating power. Each sip is a journey into freshness, as the delicate leaves unfurl to release their vibrant aroma and invigorating taste. Packed with antioxidants and wholesome goodness, our green tea bags offer more than just a beverage – they provide a moment of tranquility in your busy day. Discover the harmony of flavor and well-being with every cup of Mithila Essence Green Tea Bags.
முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்