ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 1

MITHILA ESSENCE TEA

Herbal Tea Gift Bliss

Herbal Tea Gift Bliss

സാധാരണ വില Rs. 1,199.00
സാധാരണ വില Rs. 1,999.00 വില്പന വില Rs. 1,199.00
-40% OFF വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

499 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് സൗജന്യമാണ്

  • Refreshing Sensation Chai Masala
  • Hibiscus Flower Tea
  • Lemongrass tea
മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക